Kompetensutveckling

Genom kompetensutveckling säkerställer du att vardagen fungerar idag och att företagets framtid är god. Business Espoos nätverk samlar ihop aktörer som kan hjälpa dig. Med deras stöd kan du hitta och utveckla den kompetens ditt företag behöver – oberoende av om du utbildar dig själv som företagare och chef eller din personal som en källa till tillväxt.

Business Espoos kompetensutvecklingstjänster

Det är ett välkänt faktum att företagare är upptagna och den egna tiden har ett värde i pengar. Business Espoos tjänster och produkter för kompetensutveckling erbjuder många möjligheter för utveckling av företagarens egen kompetens. Du har till exempel möjlighet att delta i effektiva utbildningsdagar med aktuella teman eller nätverka med andra företagare i anslutning till längre utbildningsprogram. Som arbetsgivare kan du utveckla kompetensen hos dina arbetstagare med individuella lösningar eller paket som skräddarsys för hela arbetsgemenskapen. Tillsammans med dig utformar vi lämpliga genomföranden och finansieringslösningar.