Hjälp med rekryteringen internationellt

Internationella experter kan bidra med viktiga insatser till företagets framgång och tillväxt tack vare sina kunskaper om företagskulturen i målmarknaden. Vi erbjuder många tjänster för rekryteringen av internationella experter. Vi är också med i det nationella nätverket Talent Boost som hjälper med de praktiska frågorna i samband med rekryteringen av utländsk arbetskraft.

Eures (European Employment Services)

EURES(extern länk) (European Employment Services) är ett europeiskt samarbetsnätverk som hjälper med rekrytering i Europa. EURES-experter kan fungera som en länk mellan företag i olika länder i Europa och hjälpa företag att komma igång med rekrytering. Via EURES har arbetsgivare möjlighet att möta arbetssökande från olika länder och delta i rekryteringsevenemang i Europa, antingen på plats eller virtuellt via en Onlinetjänst. 

Ta kontakt: kvrekrytointi.uusimaa@te-toimisto.fi

Arbetstillstånd

Nylands arbets- och näringsbyrå sköter ärenden som gäller arbetstillstånd(extern länk) i Nyland. Betjäning på tfn +358 29 5040019 mån–fre kl. 9–11 samt per e-post på tyoluvat.uusimaa@te-toimisto.fi.

I frågor som rör uppehållstillstånd för personer med särskild kompetens hänvisar TE-byrån även fortsättningsvis till Migrationsverket(extern länk).

Andra tjänster i anslutning till internationell rekrytering

 

International House Helsinki (extern länk)erbjuder kostnadsfri rådgivning till arbetsgivare och företag om bland annat internationell arbetskraft, arbetskraftsinvandring, rekryteringsprocesser samt arbets- och uppehållstillstånd.

Jobbannonser på engelska får stor synlighet i Business Finlands kostnadsfria tjänst Jobs in Finland(extern länk). Business Finland ordnar dessutom rekryteringskampanjer i utlandet tillsammans med det nationella nätverket Talent Boost.

En viktig framgångsfaktor när man rekryterar internationellt är välbefinnandet för familjen som flyttar med arbetstagaren. Webbplatsen Hello Espoo(extern länk) och Facebookgruppen Hello Espoo är utmärkta informationskällor för personer som flyttar till Finland och bosätter sig i Esbo. 

Talent Boost-mätaren(extern länk) är ett självskattningsverktyg för företag med vilket företagen kan kartlägga sin organisations förmåga att rekrytera internationell arbetskraft samt undersöka hur öppen företagets organisationskultur är och hur redo rutinerna och systemen är för en mångfaldig arbetsgemenskap. Mätaren ger information om företagets utgångsnivå och vilka tjänster som skulle kunna stödja företaget på väg mot en intern internationalisering. Mer information finns på Helsingforsregionens handelskammares webbplats(extern länk).

TE-live(extern länk):s rekryteringssändning får arbetsgivaren en djupare inblick i organisationens värderingar och arbetskultur. Här svarar arbetsgivaren direkt på de sökandes frågor, så att de får en bättre förståelse för vad företaget verkligen behöver.