Företagsrådgivning för förändringar

Kämpar du ensam med frågor som till exempel minskad efterfrågan, anställning eller din egen arbetshälsa? Ibland är det bra att få samtala om frågor kring företaget med en utomstående expert. Business Espoos företagsexperter är redo att hjälpa dig framåt och vid behov vägleda dig till ytterligare samtal. För krävande förändringssituationer finns särskilda stöd- och rådgivningstjänster.

Via företagsrådgivningen har du möjlighet att få ytterligare rådgivning av konsulter, jurister och andra företag som erbjuder särskilda tjänster och som ingår i Business Espoos expertnätverk. Det första konsultationsbesöket hos en expert är kostnadsfritt. Andra eventuella åtgärder faktureras separat i enlighet med experternas prislista.

Läs mer om expertnätverket(extern länk).

Boka tid för en expertremiss(extern länk).