Esbotillägget för sysselsättning

Esbotillägget för sysselsättning är ett bidrag från Esbo stad till arbetsgivare som anställer arbetslösa Esbobor.

Tilläggets stödformer är rekryteringsstöd, lönesubvention eller stöd för uppdrag. Bidraget är behovsprövat och beviljas av Esbo stads enhet för näring och sysselsättning. Vi hjälper dig fylla i ansökan.

Ansökningar om Esbotillägget för sysselsättning

Esbo registratorskontor, PB 1, 02070 ESBO STAD. Besöksadress: Brogatan 11, 02770 Esbo (köpcentret Entresse, 3:e vån.).

Du kan skicka ett krypterat e-postmeddelande till registratorskontoret via https://securemail.espoo.fi(extern länk).

Kundtjänst

Ansökningar om Esbotillägget för sysselsättning – Rådgivning, handläggning, beslut, utbetalning och uppföljning