Bygg nätverk

Business Espoo samarbetar aktivt med olika organisationer och nätverk. Vi hjälper till att hitta lösningar och hänvisar dig vid behov till de juridiska och ekonomiska experterna i vårt expertnätverk. Vi erbjuder också internationella möjligheter till nätverksbildning genom till exempel riktade investerar- och matchmakingevenemang och digitala plattformar.

Expertnätverk

Vi guidar dig vidare i alla faser av företagets livscykel, oberoende av om det är fråga om företagsfinansiering, ansökan om fortsatt startpeng, internationalisering, omvandling av firmanamnet till ett aktiebolag, sökande efter en passande lokal eller ägarbyte. Utveckling av ditt företags affärsverksamhet är alltid även vårt mål.

Expertnätverk

Digitala plattformar

Hitta partner för ditt företag genom kostnadsfri digital tjänst. 

Digitala plattformar

Styrning till innovationskluster

I Esbos innovationsekosystem kan du bilda nätverk och arbeta med Finlands viktigaste innovationsaktörer. 

Styrning till innovationskluster

Nätverksevenemang

Vi ordnar nätverkarevenemang dit vi bjuder in internationella aktörer från olika branscher, bland annat investerare, storföretag och representanter för förvaltningen i olika länder. Vid nätverkarevenemangen kan du hitta lämpliga affärspartner.

Nätverksevenemang

Arrangera möte eller kongress

Arrangera ett möte i Esbo är lätt. Visit Espoo hjälper dig att hitta de lämpligaste faciliteterna och partnerna för ditt evenemang.

Visit Espoos mötes- och kongresstjänster

Partner och nätverk

Business Espoo har omfattande affärsverksamhetsnätverk. 

Samarbetspartner och nätverk