Business Espoo erbjuder nya tjänster med anledning av pandemisituationen

Coronapandemin har medfört stora utmaningar för företagsverksamheten. Business Espoos experter hjälper dig med dessa.

Vi ger information om dina möjligheter att få stöd, hjälper till att hitta lösningar och hänvisar dig vid behov till de juridiska och ekonomiska experterna i vårt expertnätverk. Vi betjänar tills vidare företagare och företag endast via distansförbindelse och per telefon. Chattbotten Bertta betjänar på vår webbplats och svarar på företagens allmänna frågor om bland annat internationalisering, utbildning och sysselsättning (på finska och engelska).

Du hittar aktuell information som kontinuerligt uppdateras om coronaepidemin på Esbo stads webbplats(extern länk).