Avveckling av företaget, konkurs

Avvecklingen av ett företag behöver inte inbegripa dramatik: orsaken bakom nedläggningsbeslutet kan vara att företagarens livssituation har förändrats, en flytt, ett intressant jobbtillfälle eller en examen.

Om det inte går att sälja företaget, måste verksamheten avvecklas på det sätt som föreskrivs i lag. Kraven vid avveckling är olika för olika företagsformer. Den som planerar att avveckla sitt företag bör bekanta sig med dessa för att undvika fel, en utdragen process och extra kostnader. 

Skulle en första rådgivning av en erfaren expert vara till hjälp vid ett svårt beslut? Business Espoos företagsexperter är redo att hjälpa dig framåt och vid behov vägleda dig till ytterligare samtal. För krävande förändringssituationer finns särskilda stöd- och rådgivningstjänster.

Boka en tid för företagsrådgivning(extern länk).