Att utveckla affärsverksamheten

Starka företag skapas genom affärsutveckling. Tjänsterna i vårt nätverk hjälper både till att styra verksamheten i rätt riktning och i det dagliga kundarbetet. Våra tjänster omfattar även innehåll för personalutveckling och tjänster för att förvärva ny kompetens.

Organisationsutveckling

Tjänsten Startti Plus(extern länk) ger dig kostnadsfritt tillgång till en egen, erfaren rådgivare som stöd för ditt företag. Inom tjänsten planerar du tillsammans med rådgivaren konkreta steg för en lönsam tillväxt i företaget och för att utveckla försäljningen och marknadsföringen. Startti Plus är avsedd för företagare som har fått startpeng eller startat ett företag med fyra månaders arbetslöshetsförmån. Den kostnadsfria tjänsten tillhandahålls av FöretagsEsbo, TE-byrån och NTM-centralen.

Tjänsten Startti Plus 2.0 boostar ditt företags försäljning och marknadsföring(extern länk). Bastjänsten ger dig sparring för att effektivera din försäljning och stödja din marknadsföringskompetens. Du får också en utvecklingsplan med fokus på främjande avförsäljningen och marknadsföringen. Vid behov får du dessutom 1–4 tilläggsträffar där din sälj-och marknadsföringskompetens höj. Tjänsten är tillgänglig en gång under företagsverksamhetens inledningsskede och är avgiftsfri för dig. Tjänsten produceras av åtta samarbetspartner till Nylands arbets- och näringsbyrå och du kan välja den samarbetspartner som passar bäst för dig.

Företagsklinikerna(extern länk) erbjuder kostnadsfri sparringshjälp till företagare och är tillgängliga för alla företag. Syftet med ett möte på Företagskliniken är att klargöra riktningen för företagsverksamheten, att söka nya lösningar i utvecklings-, förändrings- och krissituationer samt att ge information om tillgängliga utvecklingstjänster, stöd- och utbildningsmöjligheter samt finansieringskällor.

Förvärv av ny kompetens – rekryteringsutbildningar

RekryteringsUtbildningen(extern länk) som tillhandahålls av TE-byrån skräddarsys för företagets behov och pågår i regel 3–9 månader, men omfattar minst 10 utbildningsdagar. Utbildningen ger den studerande yrkeskompetens för arbetsuppgifter enligt arbetsgivarens behov. RekryteringsUtbildningen kan även planeras i samarbete med flera arbetsgivare.

Skaffa en arbetstagare till ditt företag med hjälp av Omnias utbildningsalternativ(extern länk) (på finska). Utbildningarna som erbjuds är avsedda för olika situationer i företaget; exempelvis finns PrecisionsUtbildning, RekryteringsUtbildning, Rekryterande arbetskraftsutbildning, OmställningsUtbildning och Läroavtalsutbildning.

Mentorprogrammen är ett utmärkt sätt att utöka företagets tillgång till expertis bland internationella experter och samtidigt öka mångfaldskompetensen i den egna organisationen. Se Handelskammarens program EntryPoint(extern länk) samt programmen Aalto International Talent(extern länk)Hanken International Talent(extern länk) och HelsinkiUNI International Talent(extern länk).

Utveckling av personalens kompetens >>>