Företagsrådgivning

Business Espoos företagsexperter ger dig personlig sparring och hjälp med alla dina frågor. Din företagsrådgivare ger dig tips om hur du lägger upp en affärsverksamhetsplan och kontrollerar att dina lönsamhets- och finansieringskalkyler är korrekta. Hos oss arbetar även en företagsexpert som är specialiserad på rådgivning av invandrare.

Via företagsrådgivningen har du möjlighet att få ytterligare rådgivning hos konsulter, jurister och andra företag som erbjuder särskilda tjänster och som ingår i Business Espoos expertnätverk. Det första konsultationsbesöket hos en expert är kostnadsfritt. Andra eventuella åtgärder faktureras separat i enlighet med experternas prislista.

Boka tid för företagsrådgivning(extern länk)