Ägar- eller generationsskifte

Ett ägar- eller generationsskifte i ett företag är ett utmanande skede i företagets livscykel och det rekommenderas att man så tidigt som möjligt söker stöd från utomstående experter.

När ägarskiftet görs skickligt, får företaget ett nytt lyft och förändringen medför möjligheter till framgång. Men även ett välmående företag kan ställas inför stora svårigheter om ägarskiftet genomförs slarvigt. Business Espoos företagsexperter är redo att hjälpa dig framåt och vid behov vägleda dig till ytterligare samtal. För krävande förändringssituationer finns särskilda stöd- och rådgivningstjänster.

Boka en tid för företagsrådgivning(extern länk).

Kompetenstjänsterna som stöd vid ägarskifte

Processen vid ägarskifte kan underlättas genom att avlägga en examen eller en del av en examen – i examensutbildning kan utvecklingsprojekt i det egna företaget ingå. Du kan förbereda ditt företag för försäljning eller om du ska köpa ett företag, kan du skaffa dig de kunskaper som behövs till exempel i ledarskapet eller chefsarbetet, för att stärka entreprenörsfärdigheterna och för att staka upp en ny riktning för det förvärvade företaget genom produkt- och serviceutveckling.

Exempel på lämpliga examina som stödjer processen i samband med ägarskifte är följande:

  • specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning
  • specialyrkesexamen i produktutveckling och
  • yrkesexamen för företagare.

Mer information om utbildningsalternativen finns på Omnias webbplats(extern länk) (på finska).