Brådskande vård mån–fre kl. 16–08, veckoslut och helger

Jourhjälpen hjälper när hälsostationerna har stängt. Ring alltid 116 117 innan du går till jouren. Jourhjälpen hänvisar dig till rätt vårdplats och där får du också råd vid överraskande hälsorelaterade problem när din egen hälsostation har stängt. Vid livshotande situationer, ring nödnumret 112.

Hälsorådgivning på webben(extern länk): Terveyskirjasto, Hälsobyn och en hälsoundersökning på webben kan utnyttjas dygnet runt.

Symtombedömningarna på tjänsten Omaolo hjälper dig att bedöma när och vilket slags vård du ska söka dig till och hur du själv kan behandla dina symtom. Frågorna bygger på forskningsbaserad kunskap, såsom rekommendationerna i God medicinsk praxis. I Esbo används följande symtombedömningar:

 Du får hjälp med behandlingen av urinvägsinfektion. I vissa fall kan du få ett recept på antibiotika direkt till apoteket. Tjänsten hänvisar dig att ta kontakt med en hälsostation om det ser ut att behövas. För att skicka dina svar till ett en yrkesperson behövs stark autentisering med bankkoder eller mobilcertifikat.

  ​Du kan göra en symtombedömning om du har varig sekretion, ökad tårvätskebildning eller klåda i ögat. 

Symtombedömningen för smärta i ländryggen kan hjälpa dig om du lider av långvarig och/eller onormal smärta i ländryggen eller smärta som strålar från ländryggen till benen.

Misstanke om könssjukdom(extern länk) Svara på frågorna i symtombedömningen om du misstänker att du har en könssjukdom.

Jourhjälpen 116117

Jourhjälpen hjälper när hälsostationerna har stängt. Ring alltid 116 117 innan du går till jouren. Jourhjälpen hänvisar dig till rätt vårdplats och där får du också råd vid överraskande hälsorelaterade problem när din egen hälsostation har stängt.

Vid livshotande situationer, ring nödnumret 112.