Den allmänna tillsynen över iakttagande av tobakslagen ankommer på Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och den lokala tillsynen på kommunerna. Esboregionens miljö- och hälsoskydd övervakar i sitt område (Esbo, Grankulla och Kyrkslätt) iakttagande av bestämmelserna om: 1. försäljning och annan överlåtelse av tobaksprodukter, tobakssubstitut, redskap för tobaksrökning, e-cigaretter och nikotinvätskor samt om egenkontroll, 2. förbud mot marknadsföring och framläggande i tobakslagen (549/2016), 3. rökförbud och begränsningar. Kontaktuppgifter Försäljning av tobak: tupakkavalvonta@espoo.fi Rökförbud: tupakointikieltopaatos@espoo.fi

Kontaktuppgifter och tjänster