Oljeskador och kemikalieolyckor

Oljeskador och kemikalieolyckor som kräver omedelbar bekämpning och som kan skada hälsan eller förorena miljön ska anmälas till det allmänna nödnumret 112.

I första hand ska oljeskador och kemikalieolyckor förebyggas. Skador kan orsakas av hantering och upplagring av kemikalier och olja samt underjordiska cisterner som tagits ur bruk. Esbo stads miljöskyddsföreskrifter innehåller bestämmelser om förebyggande av skador. 

Vid oljeskador och kemikalieolyckor kan marken förorenas. Då ska det förorenade markområdet saneras. Absorptionsmedel som använts vid bekämpningen och marksubstanser som avlägsnats ska föras till insamling för farligt avfall(extern länk) eller till en mottagningsplats som är förenlig med föroreningen.  

En film som ser ut som olja på vattenytan är inte alltid olja. Från marken och berggrunden löser sig järn och mangan naturligt i vattnet. När vattnet når jordens yta där det finns syre oxideras dessa metaller och bildar tillsammans med bakterier som använder järnföreningar en film som liknar olja. Se även vattensidorna.

Lue lisää:  

Vart ska jag föra farligt avfall? (Helsingforsregionens miljötjänster)(extern länk) 

Räddningsverkets oljebekämpning(extern länk)