Luftvård

Miljötillsynen hjälper med problem som gäller luftkvalitet. Ta kontakt med oss. Mätningarna av luftkvaliteten i huvudstadsregionen sköts av Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). Stora, bullriga och dammiga byggplatser får ett ”bullerbeslut” av miljö- och byggnadstillsynscentralen, som ska minska den olägenhet dammet orsakar. Om någon störs av dammet från en byggplats kan miljötillsynen kräva att byggarna utökar bekämpningen av damm.

Niko Torvela

Miljöinspektör043 8265 215Miljövård