Källsortering av avfall på bygg-, rivnings- och renoveringsarbetsplatser är det effektivaste sättet att främja återvinning av avfall. Genom sortering sparar du också på avgifterna för mottagning av avfall. Från det byggavfall som uppkommer ska man separat samla in avfall som lämpar sig för återvinning, såsom:

 • oimpregnerat trä
 • papp
 • metall
 • plast
 • tegelsten, platta och betong
 • isoleringsull
 • gipsskiva.

Farligt avfall ska sorteras separat. Farligt avfall på byggen är bland annat

 • flytande målfärg, lim och lack
 • terpentin och andra lösningsmedel för rengöring
 • tryckimpregnerat trä
 • asbest
 • tryckförpackningar, t.ex. aerosolbehållare (skvalpar eller väser)
 • lysrör.

Information om sortering av och mottagningsplatser för byggavfall finns bland annat på HRM:s webbplats(extern länk)