Att bränna skräp och trädgårdsavfall

Att bränna skräp och trädgårdsavfall är skadligt för miljön och luften, vilket innebär att det är förbjudet.

Förbränning av avfall är förbjuden enligt Esbo stads miljöskyddsföreskrifter(extern länk), avfallslagen och huvudstadsregionens avfallshanteringsföreskrifter(extern länk). Det är tillåtet att använda papper eller kartong som tände när man gör upp eld. De är dock mycket dåliga som tände och de orsakar ask- och sotskador på eldstaden.

Förbränningen av trädgårdsavfall orsakar störande rök som besvärar grannarna och därför är det enligt stadens miljöskyddsföreskrifter förbjudet att bränna trädgårdsavfall i tätt bebodda områden. Utanför tätt bebodda områden är det tillåtet att bränna kvistar och trädgårdsavfall om det är långt till grannarna och vinden inte blåser mot deras håll, om röken inte stör någon och om det inte råder varning för skogsbrand på området. Räddningsverket ska underrättas(extern länk)  om stor rökbildning.

Du kan kompostera löv, kvistar, gräsklippningsavfall och annat trädgårdsavfall på din tomt. Om gräsmattan täcks av ett särskilt tjockt lager av löv eller av stora löv, kan de samlas i en trädgårdskompost eller finhackas med gräsklipparen och lämnas kvar på gräsmattan. Det lönar sig att kapa grenar och kvistar eller flisa dem. Flishacket kan gott blandas med löven och användas som strömaterial i komposten. Trädgårdsavfall och små mängder kvistar kan föras till Sortti-stationerna(extern länk) och större satser till ekoindustriella centret i Käringmossen(extern länk). Mottagningen är avgiftsbelagd.