Esbo stad säljer tomter till högstbjudande för byggande av flervåningshus i Olars

Köpeanbudet ska lämnas senast 31.1.2023 kl. 12.

Esbo stad säljer tomt 3 i kvarter 22104 och tomt nr 1 i kvarter nr 22108 till högstbjudande för byggande av flervåningshus enligt detaljplanen. Bostadsproduktionen ska vara fritt finansierad och minst hälften av bostadsbyggrätten ska användas för ägarbostäder som säljs till enskilda konsumenter. För tomt nr 3 i kvarter nr 22104 är byggrätten 1 900 m² våningsyta och för tomt nr 1 i kvarter nr 22108 är byggrätten 10 800 m² våningsyta. Tomterna ligger i detaljplaneområdet Rymdgatan nära tjänsterna i Kvisbacka. Tomterna är bebyggda och anbudet ska inkludera rivningen.

Köpeanbudet ska lämnas till Esbo stads registratur i förslutet kuvert senast 31.1.2023 kl. 12.

Uppgifterna om tomterna, om villkoren för tomtöverlåtelse och om deltagande i anbudsförfarandet finns på materialbanken.

Tarjouspyyntömateriaali(extern länk) (på finska)

 

Kontakt: Maankäyttöasiantuntija Marianne Jokitalo, etunimi.sukunimi@espoo.fi

Mattby