Esbo stad säljer tomten till högstbjudande för byggande av flervåningshus i Kaitans, AK 31125/12

Köpeanbudet ska lämnas senast 31.1.2023 kl. 12.

Esbo stad säljer tomt 12 i kvarter 31125 till högstbjudande för byggande av flervåningshus enligt detaljplanen. Bostadsproduktionen ska vara fritt finansierad och minst hälften av bostadsbyggrätten ska användas för ägarbostäder som säljs till enskilda konsumenter. För tomt 12 i kvarter 31125 är byggrätten 3 800 m² våningsyta. Tomten ligger i detaljplaneområdet Finnoberget i närheten av Finno metrostation.

Köpeanbudet ska lämnas till Esbo stads registratur i förslutet kuvert senast 31.1.2023 kl. 12.

Uppgifterna om tomterna, om villkoren för tomtöverlåtelse och om deltagande i anbudsförfarandet finns på materialbanken.

Tarjouspyyntömateriaali(extern länk) (på finska)

 

Kontakt: Maankäyttöasiantuntija Marianne Jokitalo, etunimi.sukunimi@espoo.fi

Esboviken