Vårt Esbo 20X0 – Vi gör framtiden tillsammans i verkstäder

I verkstad skapar vi visioner om en önskvärd framtid och finner lösningar för utmaningarna. Verkstaden vid närvaroevenemangen i Alberga hålls på finska. Verkstaden är tre timmar långa, och deltagandet förutsätter att man är med i verkstaden från början till slut. På grund av coronasituationen 25.1. den planerade verkstaden har blivit avbokad och sammanslagits 12.4. verkstad.

Vad vill du se i framtidens stad? Hur bor vi, hur rör vi oss och hur lever vi på olika håll i Esbo år 20X0?

I verkstaden får du skapa visioner tillsammans med andra Esbobor. Vi använder metoden Framtidsfrekvensen, som utvecklats av Sitra. Resultaten från verkstäderna utnyttjas i Esbos planläggning och för att förbättra invånarnas möjligheter att delta.

Deltagande i verkstaden förutsätter närvaro från början till slut. Reservera tillräckligt med tid, matsäck och möjlighet att koncentrera dig på gemensamt arbete. Evenemanget är avsett för alla som är intresserade av framtiden i Esbo.

Verkstaden ordnas i Omnias lokaler i Alberga. Evenemanget äger rum om coronaläget tillåter.

Anmäl dig till evenemanget på webbplatsen Ilmonet.fi(extern länk)

Verkstad 12.4: https://ilmonet.fi/course/E220922 (extern länk)