Vårt Esbo 20X0 – Temakvällarna presenterar framtider i Esbo

Hur kommer stora förändringar i världen att återspeglas i vår hemstad? Hur ökar vi invånarnas påverkansmöjligheter? Hur sammankopplas naturens och människans välbefinnande med varandra i Esbo? Hur ser vardagen ut i Esbo 20X0? Få en inblick i förändringarna i Esbo antingen från den egna soffan eller i Omnias lokaler i Hagalund.

  • Temakvällarna är föreläsnings- och diskussionstillställningar där huvudtalarna är sakkunniga på nationell nivå.
  • I kommentarinläggen behandlas nuläget och framtiden i Esbo.
  • I en paneldiskussion framför Esboborna sina egna synvinklar om den framtid de önskar för sin hemstad.
  • Temakvällar kan ses på webben eller delta på plats i Tapiola, om coronasituationen tillåter det. 
  • Obs! Evenemangen är på finska.

Fyra kvällar, fyra talare på toppnivå, fyra synvinklar på förändring

5.4.2022 Temakväll 4: Vårt Esbo 20X0 – Tidssprång i vardagen

15.3.2022 Temakväll 3: Vårt Esbo 20X0 – Naturen och människan (endast online).

15.2.2022 Temakväll 2: Vårt Esbo 20X0 – Människornas stad (endast online). 

18.1.2022 Temakväll 1: Vårt Esbo 20X0 – Förändringens vindar (endast online)

Läs mer på evenemangets finska sidor(extern länk)

Anmäl dig till evenemanget på webbplatsen Ilmonet.fi(extern länk)

Espoo täyttää 50-vuotta

Meidän Espoo 20X0 -tapahtumat juhlistavat Espoon 50-vuotista taivalta kaupunkina. Tervetuloa mukaan koko vuoden jatkuvaan yhteiseen juhlaan! Tutustu Espoo 50 -vuoden tapahtumia esittelevään sivustoon Espoon kaupungin verkkosivuilla.

Hela Esbo