Vårt Esbo 20X0 – Kom och diskutera framtiden i ditt närområde

Hur kommer förändringar i världen att påverka Esbo? För vem, hur och på vilka villkor byggs de olika områdena i Esbo? Vilka är ödesfrågorna på varje område och hur borde de lösas i stadsplaneringen? Vi tar oss an dessa frågor i diskussionskvällarna i januari–may med invånare, beslutsfattare och stadsplaneringen. Delta i diskussionen på ditt eget område och berätta vad som är betydelsefullt för framtiden i din hemtrakt!

Vid diskussionskvällarna pratar vi om framtiden på olika områden i Esbo. Vi använder metoden Dialogpaus, som utvecklats av Sitra. Metoden stöder en jämlik, konstruktiv och trygg diskussion. Det finns plats för 50 deltagare i varje diskussion.

Diskussion i smågrupper ordnas på sju olika områden. Därutöver hålls två diskussioner om framtiden för hela Esbo:

  • ett distansevenemang
  • och ett annat som närvaroevenemang riktat till invandrare där huvudspråket är lätt finska. Därutöver används flera hjälpspråk.

Största delen av tillställningarna är på finska. I vissa av evenemangen finns möjlighet till diskussion på svenska och engelska i smågrupper.

Obs! Utgångspunkten är att diskussionskvällarna genomförs som närvarotillställningar, men diskussionerna kan ordnas på webben om det blir nödvändigt på grund av coronaläget.

Anmäl dig till evenemanget på webbplatsen Ilmonet.fi(extern länk)

Hela Esbo