Vårt Esbo 20X0 – Kom och diskutera framtiden i ditt närområde

Hur gör förändringar världen över strandhugg på olika håll i Esbo? För vem, hur och på vilka villkor byggs olika regioner i Esbo? Vilka är ödesfrågorna i respektive region och hur borde de lösas i stadsplaneringen? Dessa frågor dryftades under gemensamma diskussionskvällar i januari–maj för invånare, beslutsfattare och experter hos stadsplaneringen.

Under kvällarna talade vi om framtiden i olika regioner i Esbo. Vi utnyttjade metoden Erätauko, utvecklad av Sitra, med modifikation, och den stödjer jämlik, konstruktiv och trygg diskussion. Varje diskussion rymde cirka 50 deltagare.

Diskussionerna fördes i mindre grupper med 10 medlemmar. Det ordnades med en särskild diskussion i sju olika regioner. Det hölls även två diskussioner om framtiden för hela Esbo.

 

Esbo fyller 50 år

Evenemangen Vårt Esbo 20X0 gjorde Esbos 50-årsfärd som stad festligare. Välkommen till det gemensamma jubileet som pågår hela året!
Se webbplatsen om händelser under jubileumsåret Esbo 50.

Hela Esbo