Besök på vårdhem och boendeenheter

Anvisningar för ett tryggt besök

  • Vi önskar att du kommer överens om besöket med personalen i förväg.
  • Personalen tar emot dig och visar var du kan tvätta eller desinficera händerna. Personalen ger ett mun-nässkydd och instruerar dig att använda det på rätt sätt. Sedan ledsagar personalen dig till den boende.
  • Om du träffar en boende inomhus ska ni under besöket hålla er inne i den boendes bostad eller i det rum som ni anvisats. Ni kan inte vistas i gemensamma lokaler, detta för att skydda de andra boende.

Du kan inte komma på besök om  

 

Personalen ger närmare anvisningar om