Besök på vårdhem och boendeenheter

Välkommen på besök till vårdhem och boendeenheter om du är frisk och symtomfri. Följ de rådande anvisningarna och skyddsåtgärderna under ditt besök. 

Anvisningar för ett tryggt besök

  • Personalen tar emot dig och visar var du kan tvätta eller desinficera händerna. Personalen ger dig ett mun-nässkydd (eller ett FFP2-ansiktsskydd) och berättar hur du använder det på rätt sätt. Sedan för personalen dig till din närstående.
  • Om du träffar din närstående inomhus ska ni under besöket hålla er inne i lägenheten eller i det rum som ni anvisats. Ni kan inte vistas i de gemensamma lokalerna eftersom vi måste skydda de andra boende.

Du kan inte komma på besök om  

  • du har ens lindriga symtom på infektionssjukdom, såsom snuva, hosta, huvudvärk, feber eller diarré 
  • du är isolerad på grund av coronavirussmitta
  • du är i karantän på grund av exponering för coronaviruset 

Observera att besöksrekommendationerna kan avvika från denna anvisning i olika vårdhem eller boendeenheter, om smittfall eller exponering har konstaterats i enheten. Du får aktuell information om besöksrekommendationerna genom att kontakta vårdhemmet eller boendeenheten. 

Vi tackar alla för samarbete och tålamod.