Beredskapsgruppens rapporter om stadens beredskap med anledning av Ukrainakrisen

Stadens beredskapsgrupp är en grupp som inrättats för strategisk ledning och upprätthållande av en lägesbild på stadsnivå. Gruppen leds av stadsdirektören. Den sammanträder varje vecka.

Ledningen av staden i störningssituationer, såsom den som uppstått på grund av det pågående kriget mot Ukraina, baserar sig på en normal förvaltningsstruktur och normala beslutsarrangemang. Esbo stads beredskap och kontinuitetshantering genomförs i enlighet med stadens beredskapsanvisning.

Stadens beredskapsgrupp är en grupp som inrättats för strategisk ledning och upprätthållande av en lägesbild på stadsnivå. Gruppen leds av stadsdirektören.

Den operativa verksamheten bedrivs inom stadens linjeorganisation inom sektorerna, koncernförvaltningen och alla koncernsammanslutningar.

Beredskapsgruppen samarbetar med andra städers och olika myndigheters beredskapsorganisationer.

Beredskapsgruppens lägesbildsrapporter

Beredskapsgruppen publicerade sin lägesbildsrapport på finska varje vecka. Du hittar dem i den finska versionen av denna sida.

Läget i Esbo 28.9.2022

I Esbo grundades en stöd- och rådgivningspunkt för att hjälpa dem som flytt från Ukraina. Ukraine Help Center har inlett sin verksamhet.

Esbo stad samarbetar med Migrationsverket, Social- och hälsovårdsministeriet, Kommunförbundet och de sex största städerna i Finland.

Beredskapen inom hälsosäkerheten har effektiviserats.

Förläggningar som öppnats i Esbo efter den 24 februari 2022:

  • Flyktingförläggningen i Esbo, Luona Oy, 500 platser
  • Flyktingförläggningen i Esbos serviceställe för privat inkvartering, Luona Oy
  • Esbos grupp- och familjegrupphem

Esbo stads operativa förmåga är god

Esbo stads operativa förmåga är på en god nivå på alla sektorer.

Annat aktuellt

I slutet av esbo.fi/ukraina sidan finns en länk till stadens nyheter om Ukraina.