Barnpsykiatriska enheten

Vi erbjuder konsultationsstöd för nätverk som arbetar i barnets vardag.

Den barnpsykiatriska enheten erbjuder konsulteringsstöd för nätverk som deltar i barnets vardag. Vi bedömer, observerar, undersöker och vårdar barn i förskole- och lågstadieåldern i Esbo samt deras familjer när barnet har betydande problem med psykisk hälsa och beteende. Arbetet är tidsbundet och fokuseras i enlighet med barnens och familjernas behov.

I situationer som kräver barnpsykiatrisk konsultation erbjuder vi anonymt stöd, handledning, rådgivning och psykoedukation för att stöda barn och familjer i deras vardag. 

Nätverkssamarbetet, det mobila arbetet och det psykoedukativa arbetssättet är en viktig del av vårt arbete. Vi anser att det är viktigt att stöda barn och familjer i det dagliga livet på ett uppmuntrande sätt och med fokus på deras resurser.

Hänvisning till barnpsykiatriska tjänster

De samarbetspartner som arbetar med barnet och familjen utreder barnets och familjens situation, utmaningar och resurser så heltäckande som möjligt och inleder stödåtgärder i barnets och familjens vardag. Om hjälpen och stödet i vardagen inte är tillräckliga, och barnet behöver särskilt stöd vid barnpsykiatriska problem, kan samarbetspartnerna konsultera den barnpsykiatriska enheten med föräldrarnas/ vårdnadshavarnas samtycke. Den konsulterande samarbetspartnern samlar ett nätverk där deltagarna tillsammans på ett övergripande sätt utreder utmaningarna och resurserna som barnet har i sin vardag. Syftet med konsultationsnätverket är att hitta det mest ändamålsenliga stödet för barnet och familjen för att underlätta deras vardag. Samtidigt övervägs möjligheten att inkludera den barnpsykiatriska enheten i arbetet. Vi samarbetar ofta i partnerskap med andra stödgivare.

Vid den barnpsykiatriska enheten arbetar en multiprofessionell arbetsgrupp som består av barnpsykiatrer, psykologer, en neuropsykolog, sjukskötare, en talterapeut, en ergoterapeut, en avdelningssekreterare, servicechefen och chefen för enheten.

Enheten ordnar inte barnpsykiatrisk jour eller akut konsultationsarbete. Brådskande fall som kräver jour hänvisas alltid direkt av den konsulterande parten till en hälsostation som bedömer behovet av en remiss till HUS barnpsykiatriska jour.