Barnatillsyningsmännen

Vid separation ska föräldrarna avtala om minderåriga barns vårdnad, boende, umgängesrätt och underhåll. Barnatillsyningsmannen hjälper föräldrarna att skriva avtal och övervakar att avtalen inte strider mot barnens fördel.

Ett avtal som har skrivits och undertecknats hos barnatillsyningsmannen motsvarar juridiskt ett domstolsbeslut. Barnatillsyningsmannen bedömer barnens fördel på samma grunder som domstolen. Om föräldrarna inte kan avtala om barnets angelägenheter, bestäms dessa i domstolen.

Rådgivning och tidsbokning hos barnatillsyningsmännen vid Esbo stad tfn 09 8162 7711 vardagar kl. 10–11.  

OBS! På tisdag 5.4 call in-tjänsten kl. 8.30–10 har ställts in. Också telefontiden har ställts in. På torsdag 5.5 telefontiden kl. 10–11 har ställts in.

Då du ringt till numret, välj rätt linje enligt följande

 • Rådgivning på finska i familjerättsliga frågor, välj 1.
 • Tidsbokning på finska till en barnatillsyningsman, välj 2.
 • Betjäning på svenska, välj 3.
 • Betjäning på engelska, välj 4.
 • Call in-tjänst: välj 5 (OBS! endast tisdagar kl. 8.30−10).
 • Om ditt ärende gäller fastställande av föräldraskap, välj nummer 8.

Tidsbokningslinjen är endast avsedd för tidsbokningar.

I ärenden som gäller avtal kan du ringa numret tillsammans med ditt barns andra förälder. Genom ett gemensamt samtal kan vi försäkra oss om att ärendet går vidare så smidigt som möjligt och att ni hänvisas till rätt tjänst.

Vi på rådgivningen och tidsbokningen behöver barnets personbeteckning när vi öppnar eller kontrollerar klientskap.

Barnatillsyningsmannen ger råd i familjerättsliga ärenden också på mottagningen för första hjälpen vid skilsmässa. Läs mera: Första hjälpen vid skilsmässa

Annullering av en bokad tid

Du kan annullera en bokad tid per sms till tfn 043 8269 555 eller per e-post till ajanvarausperuutus.lastenvalvojat@espoo.fi. Vid annulleringen ska du meddela följande uppgifter:

 • barnatillsyningsmannens namn,
 • barnets namn,
 • föräldrarnas namn och
 • tiden som annulleras.

Om du vill boka en ny tid, kontakta bokningsnumret. Annulleringsnumret är endast för annullering. Kom ihåg att meddela om annulleringen till den andra parten.

Om ett ärende som gäller ett barns vårdnad, boende, umgängesrätt eller underhållsbidrag är anhängigt vid domstolen kan ärendet inte samtidigt behandlas hos barnatillsyningsmannen.

Betjäning utan tidsbokning

Föräldrar som bor i Esbo kan samtala med en barnatillsyningsman om underhållsbidrag utan tidsbokning på vår call in-tjänst. Föräldrarna kan ringa tillsammans till servicenumret för att ingå ett avtal om underhållsbidrag eller för att förlänga eller ändra ett existerande avtal.

 • Vi betjänar på numret 09 816 27711 tisdagar kl. 8.30–10. När du ringer telefonnumret, välj nummer 5.

Ytterligare upplysningar på: Call in-tjänst för frågor om underhållsbidrag

Krypterad e-post

Av säkerhetsskäl skickas all e-post från Esbo stad till adresser utanför staden i krypterad form.

Krypterade meddelanden måste ofta öppnas på dator, inte mobil eller pekplatta. E-posten ber dig först att öppna en bilaga och efter det att antingen logga in med ditt Microsoft-konto eller med ett lösenord som endast fungerar en gång, om du inte har ett Microsoft-konto. Om du väljer engångslösenordet skickas det till din e-post. Du kan kopiera lösenordet och klistra in det i rätt fält på webbläsaren. Klicka dig sedan vidare till det krypterade meddelandet. Om du svarar med svarspost på ett krypterat meddelande, sker det också krypterat. Observera att krypterade e-postmeddelanden inte kan skickas vidare åt andra. Ett krypterat meddelande kan läsas i två månader.