Avtal som gäller barnet

Barnet har rätt till båda föräldrarna och till ett tillräckligt underhåll. Barnatillsyningsmännen vid familjerådgivningsenheten hjälper familjer i Esbo med ärenden som gäller vård, boende, umgängesrätt och underhåll av barnet.

Syftet med avtalen är att trygga barnets intressen, ett tillräckligt underhåll och att barnet har en nära relation till bägge föräldrarna.

Om barnets föräldrar bor på olika orter kan avtalsärendet skötas i myndighetssamarbete via barnatillsyningsmannen på orten där barnet bor eller direkt som ett gemensamt telefonmöte med föräldrarna. En förälder som bor i Esbo kan uträtta ärenden hos en barnatillsyningsman inom sitt eget område.

Föräldrarna kan vid behov ändra på avtalen som berör barnet.

Möte hos barnatillsyningsmannen

Boka tid via telefon hos barnatillsyningsmannen. Som mål är att erbjuda mottagningstid senast två månader från första kontakten. I samband med tidsbokningen får föräldrarna närmare information om hur förhandlingen går till och vilka dokument som behövs. Samtidigt utreds också det eventuella behovet av en tolk. I regel bokas en gemensam tid för föräldrarna.

Att ingå avtal hos barnatillsyningsmannen är frivilligt. Föräldrarna bör sinsemellan komma överens om hur barnets angelägenheter ska skötas. Barnatillsyningsmannen fungerar som en objektiv övervakare av barnets intressen i förhandlingen mellan föräldrarna. Barnatillsyningsmannen kan inte bekräfta ett avtal mellan föräldrarna om avtalet strider mot barnets intressen.