Avgiftstak

Det finns ett tak för hur mycket du behöver betala i avgifter för allmän social- och hälsovård under ett kalenderår. Avgiftstaket är 692 euro från 1.1.2022.

Avgiftstaket omfattar den allmänna social- och hälsovården i hela landet, inte bara i Esbo.

Om summan av de avgifter som räknas med under avgiftstaket överskrider gränsen kan du ansöka om ett frikort för resten av året.

När du har beviljats ett frikort är alla tjänster som räknas med under avgiftstaket i regel avgiftsfria för dig till kalenderårets slut.

Endast för kortvarig anstaltsvård tas det av personer över 18 år ut 17,90 euro per vårddag efter att avgiftstaket har nåtts.

Kom ihåg att nämna frikortet när du kommer till vård!

Så här får du befrielse när avgiftstaket nås

Det är på ditt ansvar att hålla reda på avgifterna som du betalar och meddela oss när du når avgiftstaket.

Om du når avgiftstaket inom stadens hälsovård, ska du begära frikortet hos stadens ekonomitjänster. Om du når avgiftstaket på annat håll, ska du begära frikortet hos den enhet där avgiftstaket nås (till exempel Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS, kontaktuppgifterna finns på deras kvitto).

Du ska spara alla fakturor och kvitton över tjänster som faller under avgiftstaket, helst i den ordning du anlitat tjänsterna. Då är det lättare att veta när du når avgiftstaket. I summan räknas avgifterna för personer under 18 år ihop med en förälders/vårdnadshavares avgifter.

När avgiftstaket nås befrias både vårdnadshavaren och barnet från avgifter under resten av året.

Kostnadstaket för medicin(extern länk) sköts av Folkpensionsanstalten.

Esbo stads ekonomitjänster, Fakturor till och från Esbo stad, betjänar i frågor som gäller avgiftstaket, utreder summorna som faller under avgiftstaket och beviljar frikort.