Avbrytande av graviditet, abort

Om du blivit gravid och vill avbryta graviditeten, boka tid hos en läkare. Aborten borde utföras före den tolfte graviditetsveckan.

Om du blivit gravid och vill avbryta graviditeten, boka tid hos en läkare via din hälsostations tidsbokning så fort som möjligt. Aborten borde utföras före den tolfte graviditetsveckan. Graviditeten räknas från dagen då din senaste menstruation började. Den exakta tidpunkten undersöks emellertid alltid vid en ultraljudsundersökning på sjukhuset.

De vanligaste orsakerna till abort är sociala skäl eller hälsoskäl. Aborten kan också utföras efter den tolfte veckan av särskilt vägande skäl, men då behövs det ett särskilt tillstånd.

Aborten utförs på sjukhusets poliklinik, men du måste först få en remiss till sjukhuset av en hälsocentralsläkare. Du övernattar inte på sjukhuset. Du får mellan en och tre dagar sjukledighet.

Efter aborten kallas du till en efterkontroll. Till den hör i allmänhet ett blodprov och en läkarundersökning.

Om du vill ha mentalt stöd för att behandla saken, kontakta stadens mentalvård(extern länk).

Studerande

Om du tror eller vet att du är gravid och vill avbryta graviditeten, kontakta din studerandehälsovårdare så fort som möjligt.

Läs mera:

HNS: Aborter(extern länk)

Kvinnohuset: Avbrytande av graviditet(extern länk)