Att jobba på Seniorrådgivningen Nestor

Varierande rådgivningshjälp i en glad arbetsgemenskap

”Jag jobbar som socialarbetare på Seniorrådgivningen Nestor, där arbetsuppgifterna är omfattande. Jag gör bedömningar av servicebehov, intensifierat serviceboende och kortvariga vårdperioder utifrån ansökningar samt i olika utmanande situationer relaterade till klientens livskompetens eller ekonomi.  I arbetet ingår även beslutsfattande i beviljande av kompletterande och förebyggande utkomststöd. Mitt omväxlande arbete och mina goda kollegor har fått mig att trivas på Nestor redan i ett par decennier. Vardagen är flexibel och det är smidigt att samordna jobb och fritid.    På Nestor har vi en glad och hjälpsam arbetsgemenskap med omfattande multiprofessionell kompetens. Dina kollegor och andra yrkesgrupper stöder dig och hjälper dig reflektera över saker. Det är ofta så att vi löser klienternas problem i samarbete med experter inom olika branscher. Vi har ett nära nätverkssamarbete med bland annat minnesrådgivare, hemvården, mental- och missbruksvården och stadens hyresbostadsbolag.  I arbetet ingår ett roterande skift i krisjour, under vilket vi arbetar parvis på kontoret under tjänstetid.     Klientmöten äger alltid rum hos klienten, till exempel hemma eller på krisplatsen. Jag har besökt hundratals hem i Esbo. Under ett hembesök får man den bästa uppfattningen om klientens funktionsförmåga och vardag. För det mesta tar seniorerna gärna emot besökare och är nöjda när de inte behöver lämna hemmet för att uträtta sina ärenden.    Det är intressant att arbeta med seniorer. Klienterna har mycket olika behov. Somliga har minnessjukdomar, andra har fysiska sjukdomar.  Vi träffar många av våra klienter bara några få gånger, till exempel vid bedömningen av servicebehovet, men det finns också klienter vars problem vi löser länge.  Inom socialarbete arbetar vi för att säkerställa att klienten återfår krafterna och kan återigen leva så självständigt som möjligt i förhållande till sin funktionsförmåga.   Det mest inspirerande i jobbet är att hjälpa klienterna. Goda kunskaper i att lyssna och samråda är viktiga. Det är viktigt att ge tid åt klienten så att hen känner sig bemött och hörd. Vi försöker muntra upp klienten och få hen att förstå hur sitt liv kan underlättas. Jag hjälpte en klient att hitta en förmånligare bostad, vilket ledde till att hen inte längre behövde utkomststöd och kunde själv gå till affären bredvid sitt hem. Klienten sade att hen inte skulle ha klarat av allt det här på egen hand. Hen hade ännu ett bekymmer till: skulle vi fortfarande träffas nu när hens ärenden var i ordning."   – Auri Lempinen, socialarbetare #TöissäEspoolla sedan 2003 

Seniorrådgivningen Nestor har 96 anställda. Du kan exempelvis arbeta som socialhandledare, socialarbetare, servicerådgivare för äldre, verksamhetsledare, närvårdare, minnesrådgivare eller i expertuppgifter.

Uppgifter på Seniorrådgivningen Nestor är: • Rådgivning och servicehänvisning för äldre • Bedömning av servicebehov • Beslutsfattande i tjänster enligt socialvårdslagen • Stöd för närståendevård • Minnesrådgivning • Socialarbete • Verksamhet vid servicecentraler för seniorer • Samordning av volontärarbete

Seniorrådgivningen Nestor

• Cirka 21 000 klientsamtal och 2 300 klientmejl besvaras per år • Cirka 6 500 beslut om tjänster enligt socialvårdslagen per år • Intressant och mångsidigt arbete som främjar klienternas välbefinnande och som utförs i samarbete med klienter och nätverk • Professionella och multiprofessionella experter som utvecklar sitt arbete som kollegor • Vi stöder varandra och tar hand om vårt välbefinnande på jobbet. • Vårt kontor är beläget på Jorvs campus längs goda trafikförbindelser. • Du kan också arbeta på distans. • Leasingbilar finns tillgängliga för besök hos klienter.

Interesserad av at jobba på Nestor?