Mångsidigt teamarbete i goda lokaler

”Jag började som sommarjobbare på Esbo sjukhus och stannade där efter att jag blev utexaminerad. Jag ville jobba inom vuxenneurologi. Det mest inspirerande med rehabiliteringsarbetet är att se när även en gravt handikappad patients funktionsförmåga förbättras och hen återhämtar sig tillräckligt att gå tillbaka till sitt hem. En person kan behöva hjälp av två sjukskötare för att sätta sig i en rullstol när hen kommer till sjukhuset, men allteftersom rehabiliteringen framskrider, kan hen även klara av vardagliga aktiviteter självständigt med hjälp av rullstolen eller hen kan till och med öva på att promenera. Det här är jobbets salt som får mig att trivas. I den neurologiska rehabiliteringsavdelningen är vårdperioderna långa, varför vårdrelationen ofta blir djup. Vi gläder våra framgångar tillsammans. Arbetet på Esbo sjukhus är mångsidigt och intressant. Neurologiska patienter kan ha olika slags symtom, även om diagnosen vore densamma. Jag lär mig fortfarande mycket om jobbet. På Esbo sjukhus har vi huvudsakligen äldre patienter. De är ofta multisjuka, vilket innebär att när jag ger vård till dem, får jag fördjupa mina kunskaper om även icke-neurologiska sjukdomar. Arbetet medför nya ansvarsområden enligt det egna intresset. I sjukskötarens arbetsbeskrivning ingår även arbete som skiftesansvarig i avdelningen. Under arbetsdagar som skiftesansvarig tar jag exempelvis hand om avdelningens telefontrafik och hänvisar patienter som kommer till avdelningen till rätta smågrupper. Esbo sjukhus tar god hand om medarbetarnas kompetens. Vi har många olika interna utbildningar. Arbetet är fysiskt. Om man exempelvis inte känner till de ergonomiska arbetspositioner som behövs för patientförflyttningar från förut, så lär man sig dem här. Man får sätta sig in i jobbet i lugn och ro. Du kan inte klara av detta jobb ensam. Vi arbetar tillsammans i multiprofessionella team. Vi välkomnar nya medarbetare med öppen famn och vår atmosfär är kryddad med humor och roliga stunder på jobbet. Det är bra att utföra patientarbete i de rymliga, ljusa och trygga lokalerna på ett modernt sjukhus. Det finns gott om utrymme att jobba i patientrum för enskilda patienter, och badrummen har bra räcken. Steg ackumuleras under arbetsdagen. Man behöver färdigheter i ruttplanering för att kunna flytta runt arbetsutrustningen så smidigt som möjligt." – Anni Koskimäki, sjukskötare #TöissäEspoolla sedan 2012

Esbo sjukhus har 450 anställda. På sjukhuset kan du exempelvis jobba som sjukskötare, primärskötare, konditionsskötare, undervisningsskötare, avdelningsskötare, talterapeut, ergoterapeut, hygienskötare, sårskötare samt i administrativa och ledarskapsuppgifter.

Avdelningar på Esbo sjukhus och hemtjänster: • Jouravdelning • Sårvård och psykogeriatrisk rehabiliteringsavdelning • Ortopedisk rehabiliteringsavdelning • Neurologisk rehabiliteringsavdelning • Infektionsavdelning • Avdelningen Villa Glims för vård i livets slutskede • Geriatrisk poliklinik • Minnespoliklinik • Palliativ poliklinik • Hemsjukhus • Utskrivningsteam • Det mobila sjukhuset LiiSa

Esbo sjukhus

• Beläget på Jorvs sjukhuscampus längs goda trafikförbindelser. • Nära samarbete med specialsjukvården – sjukhuset är i närheten av ett universitetssjukhus, vilket garanterar fullständiga konsultations-, forsknings- och vårdmöjligheter. • 5 000 vårdperioder i avdelningen och 3 000 vårdperioder i hemsjukhuset per år. • 10 000 polikliniska besök per år. • Den genomsnittliga varaktigheten i avdelningen är 17 dygn. • Sammanlagt 247 patientplatser, varav 240 enkelrum. • Stora terrass- och gårdsområden för patienter och personalen. • 1 000 förmånliga parkeringsplatser i parkeringshuset. • Över 300 konstverk. • Det finns också en R-kiosk, ett apotek samt en mysig lunchrestaurang på sjukhuset.

Interesserad av att jobba på Esbo sjukhus