Att jobba inom långtidsvård i Esbo

Närvarande vårdabete i en omtänksam gemenskap

”Det är givande att få en person med en minnessjukdom att le. Inom långtidsvården erbjuder vi intensifierat serviceboende dygnet runt samt kortvariga vårdperioder för personer som bor hemma. Vi stöder de boendes funktionsförmåga och uppmuntrar dem att vara självständiga. Om en person med en minnessjukdom inte klarar av vardagslivet även med handledning, hjälper vi hen ännu mer. Vi beaktar varje boendes individuella behov och preferenser. Om en senior inte längre kan uttrycka sina önskemål, frågar vi hens närstående. Vi ger också råd och hjälper närstående som stannar kvar i de boendes hem. Vi lyssnar på dem och är där för dem. Man får jobba inom långtidsvården när grunderna är i skick. Du behöver inte veta allt när du kommer till jobbet, eftersom våra utbildningsmöjligheter är goda. Jag har själv fått träning i bland annat ergonomi, vårdarbete med personer med minnessjukdomar, medicinering och vård i livets slutskede. Arbetet är krävande just på det rätta sättet. Exempelvis är medicinering av seniorer mångsidigare och mer utmanande än av personer i arbetsför ålder. Vår arbetsgemenskap är omtänksam och nära. Vi stöder varandra som team och vi har utmärkta och mycket tillgängliga chefer. Vi tar reda på saker och letar efter nya och bra sätt att göra vårt jobb. Öppenhet och mod räcker långt. Du kan också utnyttja din kreativitet och övriga kunskaper på jobbet. Om du är intresserad av musik, kan du ordna musikstunder; är du en aktiv idrottsutövare, så kan du ordna stolgymnastik. Nyligen byggde vi en hemlig salong för våra invånare, som bjöd på klemande, men också stunder att koppla av. Det var en gång när en av våra boende verkade distraherad, så tog vi honom till salongen. Han skrattade och undrade vad sin fru skulle säga när skötarna tar honom för att göra sig i ordning. Han gladdes uppenbarligen och var glad när vi lyssnade på musik medan jag masserade hans axlar." – Sari Mustonen, närvårdare #TöissäEspoolla sedan 2007

Långtidsvården i Esbo har 340 anställda. Du kan exempelvis jobba som närvårdare, sjukskötare, primärskötare, vårdassistent, serviceansvarig eller i expert- och ledarskapsuppgifter.

De sex verksamhetsställena för långtidsvård är: Aurorabackens bedömnings- och rehabiliteringsenhet, Esbovikens vårdhem, Leva och bo-seniorcentralen i Köklax, Leva och bo-seniorcentralen i Alberga, Dåvits minnescentral (i Mankans) samt Gröndals minnescentral.

• Det finns cirka 260 invånare inom långtidsvården, i Esbo stads vårdhem. 4 • Vi erbjuder serviceboende och intensifierat serviceboende på kort och lång sikt. • Vi erbjuder även dagsverksamhet. • Som medarbetare inom långtidsvården får du utveckla dina kunskaper inom vårdarbetet med personer med minnessjukdomar. • Vi har en aktiv vardag. Vi firar bemärkelsedagar tillsammans och får besök av artister och volontärer som piggar upp vår vardag.

På långtidsvården lär du känna olika slags människor och deras livshistoria. Vi på långtidsvården deltar i den teknologiska utvecklingen. Vi behöver konstant omsorgsassistenter, närvårdare och sjukskötare i våra team. Vi vill ha också dig med i vårt gäng!Författare: Roope Permanto

Är du intresserad av att arbeta inom långtidsvården?

Kontakta oss

Leppävaaran elä ja asu seniorikeskus satu.spets@espoo.fi p. 040 6365262 tiina.rasilainen@espoo.fi p. 043 8271836 Kauklahden elä ja asu -seniorikeskus seela.moilanen@espoo.fi p. 046 8771693 Viherlaakson muistipalvelukeskus eeva-liisa.roivas@espoo.fi p. 040 6394953 Taavin muistipalvelukeskus erico.melo@espoo.fi p. 050 3806625 Espoonlahden hoivakoti pia.mantila@espoo.fi p. 043 8273273 Auroranmäen kuntoutus- ja arviointiyksikkö marjo.laurikainen@espoo.fi p. 046 8772019