Arvoden för närståendevård och avlösare av närståendevårdare 1.1.2022

Arvoden för närståendevård 1.1.2022

Kommunen bestämmer arvodets storlek på grundval av lagen om stöd för närståendevård, där det också bestäms om det lägsta vårdarvodet.

Vårdarvoden som betalas som stöd för närståendevård höjs på grund av en indexjustering.

Vårdarvodet justeras kalenderårsvis med lönekoefficienten.

Lönekoefficienten är 1,465 år 2021 och 1,501 år 2022.

  • Vårdberoendegrupp 3: 465,89 euro.
  • Vårdberoendegrupp 2: 847,21 euro.
  • Vårdberoendegrupp 1: 1835,11 euro.

Arvodena för avlösare av närståendevårdare 1.1.2022

Avlösning av närståendevårdare vid ledighet eller annan frånvaro kan med stöd av 4 a § i lagen om stöd för närståendevård ordnas med ett uppdragsavtal mellan kommunen och avlösaren.

Kommunen bestämmer arvodets storlek.

Kommunen bestämmer arvodets storlek på grundval av lagen om stöd för närståendevård, där det också bestäms om det lägsta vårdarvodet.

Vårdarvodet justeras kalenderårsvis med lönekoefficienten.

Lönekoefficienten är 1,465 år 2021 och 1,501 år 2022. Vårdarvodet höjs också för avlösare.

  • Vårdarvode I: 57,71 euro per dygn.
  • Vårdarvode II: 89,44 euro per dygn.
  • Kostnadsersättningen är 22,08 euro per dygn.

För vård på mer än 14 dygn

  • Vårdarvode I: 43,30 euro per dygn.
  • Vårdarvode II: 61,21 euro per dygn.

Källa: SHM Kommuninfo: Vårdarvoden inom närståendevården år 2022(extern länk)