Starttipisteellä tavattavissa

 • Ungdomsarbete
Publicerad: 10.11.2021 8.46
 • En boenderådgivare, varannan måndag (jämna veckor) - Pääkaupunkiseudun nuorisoasunnot ry

 • En uppsökande ungdomsarbetare, onsdagar och torsdagar – Nuori Espoo

 • En handledare som stöder välbefinnandet, onsdagar– ONNI

 • En handledare på verkstäder för unga, varannan fredag (jämna veckor) – Omnia

 • En handledare inom familjesocialarbetet, den sista fredagen varje månad – Vuxensocialarbetet

 • Svenskspråkigt ungdomsarbete, varannan fredag (jämna veckor) - Ung Esbo

 • En socialhandledare, tisdagar – Teamet för unga inom vuxensocialarbetet

 • En expert på skuldrådgivning, onsdagar (12-16) – Utsökningsverket

 • En sysselsättningsexpert, måndagar, tisdagar och torsdagar (10-12)– Sysselsättning Esbo

 • En karriärhandledare, varannan fredag (udda veckor) – Omnia

 • En coach från Vamos, torsdagar – Vamos Espoo

 • En träningsinstruktör, varannan torsdag (13:30-15) - Espoo liikkuu

 • Vi berättar om kommande evenemang och om experter som besöker Startpunkten i Alberga också på Navigatorhusets Instagramkonto(extern länk) (@ohjaamotalo). Vi publicerar ett veckoprogram på måndagar.