Kungörelse: Ungdomsfullmäktige kandidatnomineringen inleds den 13 september 2021 och avslutas den 1 oktober 2021

  • Deltagande och påverkan
8.9.2021 5.17Uppdaterad: 9.9.2021 7.56

Ungdomsfullmäktigen som väljs under hösten representerar ungdomarna i stadens beslutsfattande

I höst ordnas åter vaket till ungdomsfullmäktige i Esbo. Ungdomsfullmäktiges mandatperiod är två år och börjar den 1 januari 2022. Till ungdomsfullmäktige väljs 40 ledamöter i röstantalsordning. Stadsstyrelsen fastställer valresultatet den 22 november 2021 och resultaten offentliggörs vid en tillställning som ordnas efter detta.

Alla unga som fyller minst 13 och högst 18 år under 2021 och som är skrivna i Esbo har rösträtt i valet. Valet till ungdomsfullmäktige ordnas via en elektronisk röstplattform den 8–12 november 2021.

Röstberättigade som studerar i Esbo röstar vid sin egen läroanstalt på den dag då läroanstalten ordnar röstningen.

Hej ungdom – du kan påverka på din hemort

Alla unga som får rösta i valet till ungdomsfullmäktige har även rätt att ställa upp som kandidat i valet. Kandidatnomineringen inleds måndagen den 13 september 2021 och avslutas fredagen den 1 oktober 2021.

Den som vill ställa upp som kandidat ska fylla i en kandidatansökan på den elektroniska webropolblanketten(extern länk).

Kandidatansökningarna ska vara inskickade senast fredagen den 1 oktober 2021 kl. 15.00.

Webropolblanketten stängs kl. 15.00.

Alla vederbörligt ifyllda och inskickade kandidatansökningar godkänns.

Valresultatet offentliggörs efter att stadsstyrelsen har fastställt det den 29 november 2021.  

När kandidatförteckningen har fastställts öppnas på ungdomsfullmäktiges webbplats en valkompass som man kan använda för att hitta en lämplig kandidat att rösta på. 

Den elektroniska valkompassen är öppen från den 25 oktober 2021.

Ungdomsfullmäktige, som väljs demokratiskt via val, tar ställning till aktuella ärenden och lägger fram motioner och ställningstaganden för att utveckla hemstaden ur de ungas perspektiv.
Gör din röst hörd och påverka sådant som berör unga i Esbo genom att kandidera till ungdomsfullmäktige!

  • Kungörelser