Kungörelse: Framlagda detaljplaner 27.10.2021

  • Stadsplanering
Publicerad: 27.10.2021 5.00

Framlagda detaljplaner

Programmen som rör planerna och planändringarna för följande områden är framlagda på stadens webbplats www.esbo.fi(extern länk). Planläggningens webbplats kan studeras också i stadsmiljösektorns kundtjänst (Teknikvägen 15, 2 vån., Otnäs) och på servicepunkterna i Esbo.

Med planens namn och områdesnummer försedda åsikter och anmärkningar ska lämnas in senast planens sista framläggningsdag kl. 15.45 under adressen Registraturen, PB 1, 02070 ESBO STAD eller per e-post kirjaamo@espoo.fi. Registraturens besöksadress Brogatan 11, köpcentret Entresse, 3 vån., Esbo centrum.

Program för deltagande och bedömning (PDB)

Juvamalmsgången, områdesnummer 711305, detaljplaneändring, Nipert. Området ligger i Juvamalmens industriområde, Juva industrigata 21. Programmet för deltagande och bedömning är framlagt 1.11–30.11.2021.

Nymarkshörnet, områdesnummer 711901, detaljplaneändring, Grundbacka. Området ligger i korsningen mellan Grundbacka parkväg och Gobbackavägen, som är under uppförande. Programmet för deltagande och bedömning är framlagt 1.11–30.11.2021.

Förslag till detaljplan

Glashyttan, områdesnummer 522400, detaljplan och detaljplaneändring, Fantsby, Köklax och Kurtby. Området ligger mellan Hansavägen och Hyttmästarvägen. Till planprojektet ansluter sig ett markanvändningsavtal. Förslaget är framlagt 1.11–30.11.2021.

Om detaljplaneförslaget ordnas ett informations- och diskussionsmöte tisdag 9.11.2021 kl. 17.00-19.00 på distans via kommunikationsplattformen Teams samt som planläggningspromenad i planområdet torsdag 18.11.2021 kl. 17.00-19.00. Planläggningspromenaden startar på parkeringsplatsen vid Fantsporten, norr om järnvägen (adress Fantsporten 1, körning via Hansavägen). Kallelserna till de båda invånarmötena kommer senare att finnas på planens webbsida.

Detaljplaneändringar som vunnit laga kraft

Stadsstyrelsen godkände 16.12.2019

233 § Westendporten, 231601, detaljplaneändring, Westend.

Esbo 27.10.2021     Stadsstyrelsen och stadsplaneringscentralen

KalajärviKöklaxHagalund
  • Kungörelser