Finns på Startpunkten

 • Ungdomsarbete
10.11.2021 8.46Uppdaterad: 18.10.2022 8.10
 • En boenderådgivare, varannan måndag (jämna veckor) - Pääkaupunkiseudun nuorisoasunnot ry

 • En coach från Vamos, torsdagar – Vamos Espoo

 • En invandringsexpert, sista torsdagen i månaden (12-15) - Hello Espoo

 • En handledare på verkstäder för unga, varannan onsdag (jämna veckor) – Omnia

 • En karriärhandledare, varannan onsdag (udda veckor) – Omnia

 • En socialhandledare, tisdagar – Teamet för unga inom vuxensocialarbetet

 • En sysselsättningsexpert, måndagar, tisdagar och onsdagar (14-16)– Sysselsättning Esbo

 • En träningsinstruktör, jämna torsdag (13:30-15) - Espoo liikkuu

 • En uppsökande ungdomsarbetare, varje dag – Nuori Espoo

 • Svenskspråkigt ungdomsarbete, varannan fredag (jämna veckor) - Ung Esbo

Vi berättar om kommande evenemang och om experter som besöker Startpunkten i Alberga också på Navigatorhusets Instagramkonto(extern länk) (@ohjaamotalo). Vi publicerar ett veckoprogram på måndagar. (på finska)