Egen respons- och initiativkanal för unga i Esbo

  • Deltagande och påverkan
17.6.2021 8.03

Ungdomarna i Esbo har en egen responskanal där de kan ge respons snabbt och smidigt. Via kanalen kan 13–20-åriga ungdomar även lämna initiativ till staden om man vill påverka något större.

Utvecklingen av respons- och initiativkanalen för unga började med en fullmäktigemotion 2018. I den konstateras om barns och ungas elektroniska initiativtjänst att ”i en invånarorienterad och demokratisk stad satsar man på att öka alla gruppers delaktighet och möjligheter till påverkan”.

Esbo stad frågade ungdomarna om vad och hur de skulle vilja ge respons till staden. Ungdomarna är intresserade av att ge respons om ganska mycket, såsom ämnen i anslutning till hälsa, återvinning och tillgänglighet. Man önskade sig dock inga nya mobilapplikationer.

Staden använder redan en responstjänst, men man beslutade sig för att skapa en egen kanal till ungdomarna. Orsaken var att staden i enlighet med fullmäktigemotionen ville erbjuda ungdomarna en möjlighet att lämna initiativ, vilket är mer kraftfullt än respons, utan krav på stark autentisering.

Det lönar sig att ge respons

Responsen har inspirerat Esbo stad att göra många goda reformer. Även meddelanden om sådant som behöver repareras är viktiga.

”Respons är ett snabbt sätt att anmäla brister eller framföra önskemål. Om du saknar ett verk på biblioteket eller om det behövs ett nytt cykelställ i närområdet, bör du alltid ge respons till staden. Om det däremot är fråga om något som kräver en större förändring, kan det vara läge att fundera på om man bör lämna ett initiativ om saken”, berättar serviceexpert Katariina Eskola.

Om du vill kan du ge respons helt anonymt.

Invånarinitiativ är ett sätt att påverka

Enligt kommunlagen har invånarna rätt att lämna initiativ till kommunen i sådant som rör dess verksamhet. Att lämna initiativ är inte knutet till ålder. Även personer under 18 år och utländska medborgare kan lämna invånarinitiativ. Man kan även lämna initiativ tillsammans i en större grupp, men en av initiativlämnarna måste ange sina kontaktuppgifter för ytterligare frågor och svar. Senast en månad efter mottagandet av initiativet meddelar beredaren av ärendet den uppskattade handläggningstiden och vem man kan vända sig till för att få mer information om handläggningen. Svaret skickas när initiativet har slutbehandlats.

Även Esbos ungdomsfullmäktige kommer lämna sina initiativ via kanalen i fortsättningen. Förhoppningen är att öka ungdomarnas intresse att påverka och erbjuda en kanal via vilken man snabbt kan visa sin tacksamhet och lämna ändringsförslag eller varför inte en bra idé till staden.

Respons- och initiativkanalen för unga finns på adressen nuortenpalaute.espoo.fi(extern länk). Kanalen finns på svenska, finska och engelska.

Ytterligare information

serviceexpert Katariina Eskola, tfn 050 4134161, katariina.eskola@espoo.fi