Alberga

Bekanta dig med Alberga

Alberga är Esbos största och livligaste centrum. Stadsdelen är huvudstadsregionens tredje största knutpunkt och därifrån kommer man behändigt och snabbt med tåg eller buss till olika håll av huvudstadsregionen. Fjärrtågen mellan Helsingfors och Åbo stannar också i Alberga.

Stadsbanan och Spårjokern ska komplettera Albergas goda kollektivtrafikförbindelser. Spårjokern kopplar Alberga tätt till Otnäs och metron.

För Albergaborna finns allt som tillhör stadslivet nära. I området finns Sello som är Finlands största köpcenter enligt antalet besökare, Finlands huvudtravbana Vermo, Esbos största idrottspark och flera ridskolor. Dessutom finns det i Alberga många kommunala och privata tjänster, affärer, skolor och daghem.

I Alberga finns cirka 30 000 arbetstillfällen, det vill säga en fjärdedel av alla arbetstillfällen i Esbo. De viktigaste sektorerna är detalj- och partihandeln, informationsbranschen och utbildningen. Alberga ligger i centrumet av Finlands största koncentration av informations- och teknikbranschen.

Till storområdet Alberga hör stadsdelarna Alberga, Karabacka, Kilo, Dalsvik, Fågelberga, Klappträsk, Smedsby och Gröndal. För tillfället finns det cirka 71 500 invånare i Stor-Alberga. Antalet invånare förväntas öka fram till 2040 från de nuvarande cirka 70 000 till 100 000.

Är du en fastighetsinvesterare eller byggare? Läs mera om möjligheterna i Alberga (på engelska).

Tilläggsinformation om Alberga

Mika Rantala

Projektchef +358 46 877 2843

Alberga

Alberga