Adoptioner

Adoptionsrådgivningen är avsedd för föräldrar som vill adoptera ett barn och gravida kvinnor som planerar att överlåta sina barn för adoption.

Adoptionsrådgivningen är avsedd för föräldrar som vill adoptera ett barn. Den som vill adoptera ett barn ska vara över 25 år. Med adoptionsrådgivningen vill man säkerställa det adopterade barnets trygghet och fördel. Adoptionsrådgivningen är gratis.

I Esbo ges adoptionsrådgivning av Rädda Barnen rf, gå till sidan Rädda Barnen rf: Adoptioner(extern länk).

Vid adoption inom familjen ska den som vill adoptera vara över 18 år.

Också gravida kvinnor som planerar att överlåta sina barn för adoption får rådgivning. Stöd erbjuds för alla parter i adoptionen: de biologiska föräldrarna, adoptionsfamiljen och den som adopterats.