Sepon koulu

Sepon logo

Sepon koulu on noin 415 oppilaan alakoulu (1. – 6. luokat) Pohjois-Tapiolassa Sepontien päässä. Meillä oppilaita kannustetaan ilmaisuun ja heille opetetaan yhteistyön taitoja. Hyvä perusopetus ja monipuolinen ilmaisu ovat keskeinen osa koulumme arkea. Kiinnitämme huomiota myös kestävään kehitykseen. Olemme mukana sekä KiVa-koulu että Liikkuva Koulu- hankkeissa.

Sepon koulussa opiskellaan englannin kieltä ensimmäisestä luokasta lähtien. A2-kielenä voi opiskella ruotsia 4. luokalta alkaen. B1 ruotsin kielen opiskelu alkaa 6. vuosiluokalta, niillä oppilailla, jotka eivät ole aloittaneet ruotsin kielen opiskelua A2- kielenä.

Opetusta järjestetään kolmessa eri rakennuksessa, pääkoululla sekä pihalla sijaitsevissa siirtokelpoisissa rakennuksissa.

Pääkoulun pääovi (A-ovi) sijaitsee Sepontien puolella parkkipaikkojen oikeassa sivussa. Ruokala sijaitsee pääovesta tullessa heti oikealla ja liikuntasali vasemmalla puolella. Hallintotilat sijaitsevat pääovesta sisään tullessa vasemmalla käytävällä ja niihin kuljetaan ruokalan ohitse.