Saarnilaakson koulu

Saarnilaakson koulu on eurooppalaista kansainvälisyyttä painottava ja kansallista kulttuuriamme kunnioittava peruskoulun yläasteen koulu (luokka-asteet 7-9), joka aloitti toimintansa 15.8.1994. Oppilasmäärä on noin 410.

Oppisisältöjen lisäksi opetuksessa ja kasvatuksessa korostetaan luontevan sivistynyttä käytöstä, vuorovaikutustaitoja ja kykyä monipuoliseen itsensä ilmaisuun.

Tavoitteiden saavuttamisen tukena käytetään uusinta viestintäteknologiaa. Koulun suuntautuneisuus informaatioteknologian käyttöön kytketään luontevasti eri oppiaineiden sisältöihin. Lisäksi tietoteknisiä aineita tarjotaan valinnaisaineina kaikille oppilaille. Painotetussa opetuksessa informaatioteknologiaa käytetään mahdollisimman monen aineen opetuksessa tehostetusti.

Eri oppiaineisiin integroituna aihekokonaisuuksina oppilaan opinto-ohjelmaan sisältyy tietotekniikkaa, ilmaisutaitoa ja kansainvälisyyskasvatusta. Hyvien käytöstapojen vaaliminen kytketään kaikkeen toimintaan ja opetukseen.

Painotettuun opetukseen 7. luokalle hakeminen

Haku on päättynyt.
Päätökset julkaistaan Wilmassa 7.4.2021. Paperiset päätökset postitetaan 7.4.2021 ja ne saapuvat kotiin seuraavalla viikolla.

Lukuvuosi 2021-2022

Lukuvuosi alkaa ke 11.8.2021
7. luokat klo 9.00
8.-9. luokat klo 9.30
Oppilaat kokoontuvat koulun pihalla, josta luokanvalvojat tulevat noutamaan oppilaat kotiluokkiin.

Tulevat 7.-luokkalaiset siirretään Saarilaakson koulun Wilmaan 7.-luokkalaisiksi 30. kesäkuuta, jolloin Wilmaan huoltajatunnukselle tulee näkyviin oppilaan tuleva luokka.