Rastaalan koulu

Koulumme on noin 640 oppilaan ja 70 aikuisen työyhteisö. Rastaalassa on 28 perusopetusryhmää. Koulu toimii kolmessa rakennuksessa: Alatalossa työskentelevät luokat 1–2, Keskitalossa kolme pienluokkaa ja Ylätalossa luokat 3–6, esiluokat ja terveydenhoitaja.

Alkuopetusluokat tekevät runsaasti yhteistyötä, mm. lukuryhmissä ja yhteisissä tilaisuuksissa.

Rastaalan koulussa on 3.–6. luokilla musiikkiluokat, joille pyritään musikaalisuustestauksella 2. luokan kevätlukukaudella. 

Koulussamme keskitytään perustietojen ja -taitojen oppimiseen. Kasvatustyössä korostamme yhteistyön, hyvän itsetunnon, rehellisyyden ja vastuullisuuden kehittymistä.