Rastaalan koulu

Koulumme on noin 620 oppilaan ja 70 aikuisen työyhteisö. Rastaalassa on 29 perusopetusryhmää. Koulu toimii kahdessa rakennuksessa, Ylätalossa ja Keskitalossa.

Alkuopetusluokat tekevät runsaasti yhteistyötä, mm. lukuryhmissä ja yhteisissä tilaisuuksissa.

Rastaalan koulussa on 3.–6. luokilla musiikkiluokat, joille pyritään musikaalisuustestauksella 2. luokan kevätlukukaudella. 

Koulussamme keskitytään perustietojen ja -taitojen oppimiseen. Kasvatustyössä korostamme yhteistyön, hyvän itsetunnon, rehellisyyden ja vastuullisuuden kehittymistä.