Rastaalan koulu

Koulumme on noin 670 oppilaan ja 70 aikuisen työyhteisö. Toimimme samassa pihapiirissä kahdessa rakennuksessa, Alatalossa (Rastaalantie 6) ja Ylätalossa (Kalasääksenkatu 4). Rastaalassa on esikoulun ja 23 yleisopetuksen luokan lisäksi luokkamuotoista erityisopetusta.

Koulussamme on 3.–6. luokilla musiikkiluokat, joille pyritään musikaalisuustestauksella 2. luokan kevätlukukaudella. Kaikki Rastaalan oppilaat aloittavat A1-kielenään englannin ensimmäiseltä luokalta ja 4. luokalta alkaen on mahdollisuus valita ruotsi, espanja tai ranska A2-valinnaiskieleksi. Lukuun ottamatta A2-valinnaisruotsin opiskelijoita, oppilaat aloittavat B1-ruotsin kuudennella luokalla.

Koulussamme keskitytään perustietojen ja -taitojen oppimiseen. Kasvatustyössä korostamme yhteistyön, hyvän itsetunnon, rehellisyyden ja vastuullisuuden kehittymistä. Alkuopetusluokat tekevät runsaasti yhteistyötä, mm. lukuryhmissä ja yhteisissä tilaisuuksissa.