Pohjois-Tapiolan koulu

Pohjois-Tapiolan koulu on  yleissivistävä peruskoulu. Kouluyhteisömme muodostaa monipuolisen kokonaisuuden: yläkoulu, erityisluokat ja samassa rakennuksessa toimiva alakoulu. Koulussa on 5-jaksojärjestelmä. Koululla on yhteinen johtokunta Pohjois-Tapiolan lukion kanssa ja aktiivisesti toimiva koti ja koulu -yhdistys.


Pohjois-Tapiolan koulussa on opiskeltu ilmaisutaitoa vuodesta 1962 tasavertaisena muiden oppiaineiden rinnalla.  Kaikessa opetuksessa ja koulun muussa toiminnassa pyrimme edistämään luovuuden kehittämistä ja oppimisen iloa. Erityisesti koulumme painottaa ilmaisutaitoa. Koulussa on ilmaisutaitopainotteinen luokka.

Koulussamme on noin 290 oppilasta luokka-asteilla 7-9.

Pohjois-Tapiolan koulun opetus- ja kasvatustyössä sovelletaan Espoon kaupunginhallituksen määrittelemällä tavalla kaupungin hyväksyttyjä arvoja. Näistä koulumme toimintaa ohjaavista arvoista haluamme Pohjois-Tapiolan koulussa korostaa erityisesti suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoa, luovuutta ja innovatiivisuutta sekä kestävää kehitystä.