Olarin koulu

Etäopetus: Ohjeet tehtävien palautukseen Google Classroomissa (pdf, 38 Kt)

Olarin koulun Instagram kuvaa yhtenäiskoulun arkea. Tervetuloa seuraamaan!
https://www.instagram.com/olarin_koulu/ >>

Olarin koulun vuosikertomus 2020

---------

Lukuvuosi alkaa 13.8.2020. Koulumme 1-3 luokkien oppilailla koulua ensimmäisenä koulupäivänä on klo 9-12 (Opinmäki) ja 4-9 luokkien oppilailla koulua on klo 9-13 (Olarinniitty). Oppilaat kokoontuvat koulun pihalle sekä Opinmäessä että Olarinniityssä. Perjantaina 14.8. opiskellaan lukujärjestyksen mukaisesti.

Lukujärjestykset julkaistaan wilmassa 3.8. Elokuussa kannattaa seurata aktiivisesti wilmaa, jos koulun aloittamiseen liittyy rajoituksia tai poikkeusohjeita.

Olarin koulu aloitti yhtenäisenä peruskouluna 1.8.2017. Koulussa opiskelee yhteensä noin 630 oppilasta. Vuosiluokat 1-3 opiskelevat Opinmäen kiinteistössä ja vuosiluokat 4-9 Olarinniityntiellä. Olarin koulu on kasvava koulu, joka on lähikoulu alueen oppilaille. Vuosiluokilla 7-9 on painotettua matemaattis-luonnontieteellistä opetusta.

Olarin koulussa on tärkeää elämän perustaitojen ja -tietojen oppiminen, oppimisen taidot, erilaisuuden huomioiminen ja hyödyntäminen voimavarana, sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot.

Lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen taitoja tarvitaan aina, myös tulevaisuudessa. Oppimisen taidoissa keskeisiä ovat kriittisen ajattelun ja soveltamisen, sekä uuden rakentamisen taito. Myös hyvät digitaidot ovat osa työelämätaitojen perustaa. Siksi oppimisen yhteydessä harjoitellaan käytännöllisiä ja hyödyllisiä digitaitoja.

Olarin koulussa tuetaan oppilaan omaa aktiivisuutta ja halua oppia. Kannustamme oppilaita pitkäjänteisyyteen, sinnikkyyteen ja avoimuuteen. Olarin koulussa pidetään tärkeänä sitä, että jokainen tekee oman parhaansa, auttaa toisia ja on ystävällinen. Lisäksi korostamme hyvää vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Haluamme, että jokainen kunnioittaa kouluyhteisön jäseniä sellaisina kuin he ovat.

Olarin koululla on pitkät perinteet matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen kehittämisessä. Yläkoulun luokilla 7.-9. tarjotaan painotettua matemaattis-luonnontieteellistä opetusta.Olarin koulun matematiikka- ja luonnontiedeluokka >>