Olarin koulu

Olarin koulun Instagram kuvaa yhtenäiskoulun arkea. Tervetuloa seuraamaan!
https://www.instagram.com/olarin_koulu/ >>

---------

Lukuvuosi 2019-2020 käynnistyy 8.8.2019 klo 9.00. Vuosiluokat 1-3 opiskelevat Opinmäessä ja vuosiluokat 4-9 Olarinniityssä. Ensimmäinen koulupäivä on luokanopettajan/luokanvalvojan päivä. Koulu päättyy klo 12. Toisena koulupäivänä 9.8. opiskellaan lukujärjestyksen mukaisesti.

Hyvää kesää kaikille!

---------

Olarin koulu aloitti yhtenäisenä peruskouluna 1.8.2017. Koulussa opiskelee yhteensä noin 570 oppilasta. Vuosiluokat 1-3 opiskelevat Opinmäen kiinteistössä ja vuosiluokat 4-9 Olarinniityntiellä. Olarin koulu on kasvava koulu, joka on lähikoulu alueen oppilaille. Vuosiluokilla 7-9 on painotettua matemaattis-luonnontieteellistä opetusta.

Olarin koulussa on tärkeää elämän perustaitojen ja -tietojen oppiminen, oppimisen taidot, erilaisuuden huomioiminen ja hyödyntäminen voimavarana, sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot.

Lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen taitoja tarvitaan aina, myös tulevaisuudessa. Oppimisen taidoissa keskeisiä ovat kriittisen ajattelun ja soveltamisen, sekä uuden rakentamisen taito. Myös hyvät digitaidot ovat osa työelämätaitojen perustaa. Siksi oppimisen yhteydessä harjoitellaan käytännöllisiä ja hyödyllisiä digitaitoja.

Olarin koulussa tuetaan oppilaan omaa aktiivisuutta ja halua oppia. Kannustamme oppilaita pitkäjänteisyyteen, sinnikkyyteen ja avoimuuteen. Olarin koulussa pidetään tärkeänä sitä, että jokainen tekee oman parhaansa, auttaa toisia ja on ystävällinen. Lisäksi korostamme hyvää vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Haluamme, että jokainen kunnioittaa kouluyhteisön jäseniä sellaisina kuin he ovat.

Olarin koululla on pitkät perinteet matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen kehittämisessä. Yläkoulun luokilla 7.-9. tarjotaan painotettua matemaattis-luonnontieteellistä opetusta.Olarin koulun matematiikka- ja luonnontiedeluokka >>