Nöykkiön koulu

Koulu sijaitsee Nöykkiössä Espoonlahden alueella bussiyhteyksien 157, 158  ja 542 varrella. Koulussamme on noin 490 koululaista ja 40 opettajaa. Koulussa on yleisopetuksen lisäksi matemaattis-luonnontieteellinen painotus, kaksikielinen opetus sekä pienluokkaopetusta.

Matemaattis-luonnontieteellinen painotus

Nöykkiön koulu antaa painotettua opetusta matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa. Painotusta integroidaan englannin kieleen ja siinä hyödynnetään tietotekniikkaa.

Tiedotustilaisuus matemaattis-luonnontieteelliselle luokalle pyrkimisestä pidetään keskiviikkona 9.1.2019 klo 18 Nöykkiön koulussa. Luma-painotukseen haetaan wilmassa yläkouluun haun yhteydessä merkitsemällä painotus hakulomakkeelle. Haku tulee tehdä hakuaikana, viimeistään 16.1.2019.

Pääsykoe järjestetään Nöykkiön koulussa tiistaina 22.1.2019. Kokeeseen on hyvä saapua paikalle ajoissa nimenhuutoon klo 8.15 alkaen. Pääsykoe alkaa klo 8.45 ja loppuu n. klo 11. Pääsykoetta ei voi tehdä toisena ajankohtana. Pääsykokeeseen ei tule erillistä kutsua. Kokeessa tulee olla mukana kynä, kumi ja viivain - ei laskinta!

Kaksikielinen opetus

Kouluun valitaan yksi kaksikielinen luokka (suomi-englanti). Tämän luokan opinnoista vähintään 25 % tapahtuu englanninkielellä. Luokalle hakeudutaan kaupungin antamien ohjeiden mukaisesti

Tiedotustilaisuus kaksikieliseen opetukseen pyrkimisestä pidetään maanantaina 14.1.2019 klo 18 Nöykkiön koulussa.

Koulu toteuttaa Espoon kaupungin arvoja seuraavin toimintatavoin:

Vuorovaikutteisuus
Kohtelen kaikkia arvostavasti ja ystävällisesti.
Tuen ja kannustan muita.
Opettelen ilmaisemaan rakentavasti mielipiteitäni ja kuuntelemaan muita.
Arvostan jokaista yksilönä hyväksyen myös erilaisuuden.

Noudatan sääntöjä ja yhteisesti sovittuja käytäntöjä

Luovuus
Olen avoin omaksumaan uusia työ- ja toimintatapoja.
Suhtaudun rohkeasti uusiin haasteisiin, mutta opettelen sietämään myös pettymyksiä.
Vahvistan ilmapiiriä, jossa mielikuvitus ja uudet ideat saavat tilaa.

Löydän oppimisen ilon ja haluan kehittää oppimisen taitojani.
 

Vastuullisuus
Kannan vastuuni kestävästä tulevaisuudesta
Luon omalta osaltani turvallisen ja myönteisen oppimisympäristön.

Otan vastuun omasta työstäni ja itseni kehittämisestä.
Opiskelen ja työskentelen myös rakentaakseni pohjaa yhteiselle tulevaisuudelle.

Koulun toimintaan voit tutustua seuraamalla blogiamme:
https://noykkionkoulu.wordpress.com/

                        Koulun kansainvälinen projekti Changing habits - changing the world:
                               https://sites.google.com/view/changing-habits-changing-the-w/home