Lintumetsän koulu

Lintumetsän koulussa kannetaan vastuuta ympäristöstä ja muista ihmisistä. Koulun työyhteisö kannustaa oppilaita ja tukee oppilaiden hyvää itsetuntoa.

Koulussa oppilaille tarjotaan hyvä yleissivistys. Lintumetsän koulu haluaa kehittää oppilaan vastuuntuntoa, myönteistä suhtautumista itseensä ja ympäristöönsä. Painopisteitä ovat ympäristökysymykset ja luonnontieteelliset aineet. Koulussa on kaksijaksojärjestelmä.

Lintumetsän koulussa opiskelee 404 oppilasta. Koulussa on myös kolme erityisluokkaa ja yksi valmistavan opetuksen luokka. Lintumetsän koulussa opetettavat kielet ovat 

englanti (A1-kieli)
ruotsi (B2-kieli)
ranska ja saksa (A2- ja B2-kielet)