Lintumetsän koulu

Lintumetsän koulun toiminta-ajatuksena on kantaa vastuuta ympäristöstä ja muista ihmisistä. Koulun työyhteisö on kannustava ja tervettä itsetuntoa korostava. Koulussa oppilaille tarjotaan mahdollisimman laaja-alainen, hyvä yleissivistys. Lintumetsän koulu haluaa kehittää oppilaan vastuuntuntoa, myönteistä suhtautumista itseensä ja ympäristöönsä. Ympäristökysymykset ja luonnontieteelliset aineet ovat painopistealueina. Koulussa noudatetaan 2-jaksojärjestelmää.

Lintumetsän koulussa opiskelee 408 oppilasta vuosiluokilla 7-9. Koulussamme on kolme erityisluokkaa; 7.luokka, 8.luokka ja yhdysluokka 7-9. Sekä yksi valmistavan opetuksen luokka. Lintumetsän koulussa opetettavat kielet ovat:

A1-kieli: englanti
A2-kieli: ranska ja saksa
B1-kieli: ruotsi
B2-kielet: ranska, saksa