Lähderannan koulu

Lähderannan koulu antaa yleisopetusta vuosiluokilla 1- 6. Koulussa on yhteensä noin 280 oppilasta. Vuonna 1987 valmistunut koulu sijaitsee Laaksolahden urheilupuiston läheisyydessä osoitteessa Lähdesuoni 4.

Lähderannan koulussa:

  • Oppilas on kaiken toiminnan keskiössä.
  • Jokaisen omat vahvuudet ovat uuden oppimisen perustana. Pyrimme vaalimaan oppimisen iloa!
  • Käytämme monipuolisia, toiminnallisia menetelmiä opetuksessa ja oppimisessa. Kiinnitämme huomiota oppimisympäristöihin.
  • Tulevaisuuden taidot, sosiaaliset taidot, oppimaan oppimisen taidot sekä tiedonhankinnan ja -hallinnan taidot ovat keskeisiä.
  • Teemme aktiivista yhteistyötä oppilaiden, henkilökunnan, huoltajien ja muiden toimijoiden kesken.

Koulussa annetaan laadukasta perusopetusta. Oppilaiden osallisuus ja toimimalla oppiminen ovat keskeisiä periaatteita. Koulumme on aktiivisesti mukana Liikkuva koulu-projektissa.

A1-kielenä opiskellaan englantia 1. luokalta alkaen. Oppilailla on mahdollisuus valita A2 -kieleksi saksa 4. luokalta lähtien. 6. luokalla opiskellaan ruotsia B1-kielenä.

4. - 6.luokkien oppilailla on mahdollisuus valita kaksi valinnaiskurssia lukuvuoden 2020 - 2021 ajaksi. Valinnaiskurssit ovat: Ohjelmoinnin opettelu ja legorobotiikka, Luontoretkeily ja kokeellisuus, Monipuoliset kädentaitajat, Liikunnan riemua, Valokuvaus ja kuvankäsittely sekä Miniyrittäjät somessa.