Lääkäriksi Espooseen

Tervetuloa kehitysmyönteiseen, innokkaaseen ja ammattitaitoiseen joukkoomme!

Tarjoamme sinulle hyvät ja laadukkaat koulutusmahdollisuudet, ammatillista kehittymistä, haastavan ja monipuolisen työn sekä luotettavan ja ison työnantajan edut.

Meiltä löytyy sekä vakinaisia että määräaikaisia tehtäviä joustavilla toimenkuvilla, myös osa-aikaisen työn tekeminen on mahdollista.

Kuvassa terveyskeskuslääkäri Saara Sistonen.Lääkäri Saara Sistonen, Espoonlahden terveysasema

”Olen ollut tyytyväinen terveyskeskuslääkärin monipuoliseen ja haastavaan työhön. Työpäivät ja potilaat ovat hyvin vaihtelevia. Meillä on säännöllinen työaika, 38 tuntia 15 minuuttia viikossa, mikä helpottaa perheen, vapaa-ajan ja työn yhteensovittamista. Tiimimalli jakaa vastuuta potilaista ja mahdollistaa tiiviin yhteistyön tiimin muiden terveyskeskuslääkärien kanssa. Tiimimalli on potilaidenkin kannalta hyvä, koska omalääkärin lisäksi ajan voi saada kenelle tahansa tiimin lääkärille, jolla on ensimmäinen sopiva aika.

Meillä on tutorlääkäri ja kaikkia kollegoita on helppo konsultoida - aina saa apua sitä tarvitessaan. Vahvuutenamme on hyvin järjestetty perehdytys ja alkuvaiheen pidennetyt potilasajat.

Täällä Espoonlahdessa on hyvä työporukka ja hyvä tiimihenki, olemme kehitysmyönteisiä ja edelläkävijöitä. Työnkuvaan on mahdollista yhdistää yleislääkärin vastaanottoa, neuvolalääkärin ja koululääkärin työtä sekä erilaisia pientoimenpiteitä. Sisäisiä koulutuksia on viikoittain ja ulkopuolisiin koulutuksiin pääsee joustavasti.”

Espoossa pääset tekemään monipuolista työtä:

 • Yleislääkärin monipuolinen työ terveysasemalla.
 • Päiväaikainen päivystysvastaanotto terveysasemalla.
 • Neuvola-, koulu- tai vanhuspalvelujen lääkärin tehtäviä.
 • Erikoistuminen tiettyyn potilasryhmään.
 • Terveysasemilla tiimityömalli, ei väestövastuuta.

Työaikamme joustavat:

 • Kokopäivä- vai osapäivätyö.
 • ​1- 5 työpäivää viikossa.
 • Ei päivystysvelvollisuutta virka-ajan ulkopuolella, mutta mahdollisuus lisäansioihin Jorvin yhteispäivystyspisteessä.

Näin pääset kehittämään osaamistasi:

 • Tutorlääkäri tukenasi.
 • Henkilökohtaisen ammatillisen kehittymisen suunnitelma.
 • Hyvät koulutusmahdollisuudet, myös laaja oma koulutustarjonta.
 • Mahdollisuus tutkimuksen tekemiseen oman työn ohessa.

Nuori lääketieteen opiskelija tai juuri valmistunut - tervetuloa Espooseen:

 • Lääketieteen opiskelijana voit suorittaa perusopetukseen liittyvät harjoittelut sekä terveyskeskuspalvelut.
 • Saat kattavan perehdytyksen, koulutuksen ja henkilökohtaista ohjausta. Lisäksi tarjoamme vahvan seniori- ja tutortuen.
 • Pääset hyödyntämään erikoislääkäreiden konsultaatiomahdollisuutta.