Kuulutukset

Ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan Espoon internet-sivustoilla suomeksi ja ruotsiksi. Tarpeen vaatiessa tai mikäli laki sitä edellyttää, ilmoitus tai kuulutus julkaistaan myös sanomalehdessä. 

Huomaa, että kuulutukset on ryhmitetty alasivuille eri aihealueiden mukaisesti. Voit halutessasi seurata vain tiettyä kategoriaa.

Viranhaltijapäätökset

Päätöspöytäkirjat 23.10.2020 alkaen.

Päätöspöytäkirjat 22.10.2020 saakka.

Nähtävillä kuntalain 140 §:n mukaisesti.