Koulutilojen kuntalaiskäyttö

AJANKOHTAISTA 11.5.2021

Kuntalaiskäyttö kaikissa sivistystoimen hallinnoimissa koulu- ja päiväkotitiloissa sekä asukaspuistoissa on rajoitetusti mahdollista. Ohjattua harrastustoimintaa vuonna 2001 syntyneille ja sitä nuoremmille voidaan järjestää sisätiloissa voimassa olevia terveysturvallisuusohjeita noudattaen. Jo hyväksytyt aikuisten tilavaraukset perutaan maksutta koulutilavarausten asiakaspalvelun kautta. 

Välttämättömiä lakisääteisiä kokouksia korkeintaan 6 henkilölle on mahdollista järjestää iltavalvotuilla kouluilla 17.5.2021 alkaen.

Rajoitukset ovat voimassa 31.5.2021 asti.

Alla mainituilla kouluilla jatketaan iltavalvontaa vielä toukokuussa 2021 talven aikaisia pandemiasulkuja korvaamaan. Lisävarauksia 2001 syntyneiden ja tätä nuorempien säännölliseen harrastustoimintaan sekä välttämättömiin lakisääteisiin kokouksiin voi tehdä varauskalenterissa vapaana oleviin aikoihin: https://resurssivaraus.espoo.fi/opetus_tilavaraus/haku.

 • Ruusutorpan koulu
 • Karakallion koulu
 • Westendinpuiston koulu
 • Mainingin koulu
 • Koulumestarin koulu

20-vuotiaiden ja sitä nuorempien toiminnassa on noudatettava seuraavia periaatteita:

 • Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen. Tilat avataan vain varattuja vuoroja varten eikä avoimelle käytölle.

 • Toiminnassa noudatetaan viranomaisten, ja liikunnan osalta lisäksi Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä. 

 • Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana. 

 • Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.

 • Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Suurissa tiloissa voi toimia useampi ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa.

 • Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä.

 • Pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön.

 • Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.

Seuraa tiedotusta: espoo.fi/koronavirus 

****** ****** ****** 

Koulutilojen käyttövuoroja haetaan tilavarausjärjestelmässä:

Valvottujen koulujen säännölllisten käyttövuorojen haku lukuvuodelle 2021-2022 järjestettiin 15.3.-15.4.2021.

Hakemukset käsitellään huhti-toukokuun aikana ja myönnetyt käyttövuorot tiedotetaan hakijoille mahdollisimman pian. 

Omavalvontaisiin kouluihin voi jättää säännöllisten käyttövuorojen hakemuksia 16.4.2021 alkaen. Omavalvontaisia kouluja avataan varausjärjestelmään sitä mukaa kuin niiden ensi lukuvuoden tilanne varmistuu.

Täydentäviä hakemuksia valvottuihin tiloihin sekä yksittäisiä varauksia kaikkiin tiloihin voi jättää 6/2021 alkaen varausjärjestelmän kautta:

https://resurssivaraus.espoo.fi/opetus_tilavaraus/haku 

Koulujen luokka-, auditorio-, ruokasali- ja aulatilojen kuntalaiskäyttö: 

Tiloja voi varata kuntalaiskäyttöön silloin, kun niissä ei ole koulutyötä, perusopetuksen iltapäivätoimintaa tai kaupungin muuta toimintaa. 

Kuntalaiskäyttö on joko valvottua tai omavalvontaista. Valvotun kuntalaiskäytön aikana paikalla on valvoja tai vahtimestari, omavalvontaisessa käytössä käyttäjä kulkee koulun tiloissa omilla avaimillaan ja sitoutuu vastaamaan tietyistä valvontaan ja siistimiseen liittyvistä velvollisuuksista. 

VALVOTUN KUNTALAISKÄYTÖN KÄYTTÖEHDOISSA määritellään kuntalaiskäyttäjän vastuut ja annetaan konkreettiset ohjeet tilojen valvottuun käyttöön liittyen. Tilojen käyttäjä sitoutuu käyttöehtoihin hakiessaan valvottua käyttövuoroa varausjärjestelmän kautta.

Valvottujen tilojen käyttöehdot 

OMAVALVONTAISEN KUNTALAISKÄYTÖN KÄYTTÖEHDOT sisältyvät omavalvontasitoumukseen ja niissä määritellään kuntalaiskäyttäjän lisävastuut mm. siistimisen ja valvonnan osalta ja annetaan konkreettiset ohjeet tilojen omavalvontaiseen käyttöön liittyen. Tilojen käyttäjä sitoutuu allekirjoituksellaan omavalvontaisen käytön ehtoihin.

Omavalvontasitoumus ja käyttöehdot